Wat is een WA-verzekering?

 

De WA-verzekering is een verzamelnaam voor twee verschillende soorten verzekeringen. Aan de ene kant is er de aansprakelijkheidsverzekering en aan de andere kant is er de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Dit zijn twee verschillende verzekeringen. Deze zullen beide apart besproken worden.

De aansprakelijkheidsverzekering

Allereerst is er de aansprakelijkheidsverzekering. In het algemeen kan de aansprakelijkheidsverzekering gezien worden als een schadeverzekering. Hieronder vallen verzekeringen die opgelopen schade van de verzekerde vergoeden. Denk hierbij aan schade aan een huis, de eigendommen of het welzijn. Specifieker gezien is de aansprakelijkheidsverzekering een variaverzekering. Dit is een verzamelterm voor alle verzekeringen die geen levensverzekeringen, transportverzekeringen of brandverzekeringen zijn.

De aansprakelijkheidsverzekering beschermt de verzekerde tegen het risico van aansprakelijkheid. Als persoon kan het zo zijn dat per ongeluk schade wordt aangericht aan het eigendom of het welzijn van een ander. Om niet voor de kosten op te hoeven draaien is er de aansprakelijkheidsverzekering. Het is natuurlijk wel essentieel dat de verzekerde de schade niet met opzet heeft aangebracht of dat diegene niet fout bezig was. Een voorbeeld hiervan is de verzekerde als autobestuurder die betrokken is bij een aanrijding. Alhoewel het niet de bedoeling was van de bestuurder om de aanrijding te veroorzaken, zat diegene wel op zijn mobiel terwijl het incident plaatsvond. Vaak is het zo dat schade aan gehuurde zaken niet worden meeverzekerd. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aansprakelijkheidsverzekering)

De wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De tweede verzekering in kwestie is de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Het doel van deze verzekering is het beschermen van verkeersslachtoffers. Voorbeelden van situaties waarin de WAM van pas is zijn bijvoorbeeld een botsing waarbij schade aan de auto van de verzekerde of aan het welzijn van de verzekerde wordt aangebracht. Wel moet het zo zijn dat de dader rechtelijk aansprakelijk is voor de opgebrachte schade. De bijrijders zijn ook meeverzekerd. Dieven van voertuigen zijn niet verzekerd. Houders van motorrijtuigen zijn verplicht om een WAM af te sluiten. De benadeelde kan via de verzekeraar de opgelopen kosten in een verkeerssituatie vergoed krijgen. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_aansprakelijkheidsverzekering_motorrijtuigen_(Nederland) )